fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Podjela prehrambenih paketa socijalno osjetljivim osobama na području Grada Gračanice

MFS-EMMAUS vrši podjelu paketa za ljude u stanju socijalne potrebe, kao i starim i iznemoglim osobama kojima je zabranjeno napuštanje svojih domova prema odlukama Kriznog štaba. Podjela se vrši prema spiskovima dostavljenim iz JU Centar za socijalni rad Gračanica a sve na osnovu Zaključka Gradskog štaba Gračanice, donešenog 23.03. 2020. godine, gdje se MFS-EMMAUS obavezao da obezbijedi pakete sa prehrambenim namirnicama za osobe koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.