fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Pomoć za migrante u Beogradu!

 

MFS-EMMAUS u saradnji sa zajednicom Comunita’ Emmaus Villafranca i One Bridge to Idomeni grupe volontera iz Verone će u narednom periodu pomagati izbjeglice koje su smještene iza stare željezničke stanice u Beogradu.

Hangari koji se nalaze u centru Beograda iza stare beogradske željezničke stanice postali su privremeni dom za oko 850 izbjeglica iz Afganistana, Pakistana , Iraka, Sirije, Eritreje, Azerbejdžana i Somalije. Ovdje borave mladi ljudi do 30 godina a među njima i djeca do 10 godina. Bolesni su, iznemogli i izgladnjeli, spavaju na hladnom betonu. Zimu su preživjeli u hangarima, zamotani u deke, uz vatru u kantama koju lože od otpada koji pronađu u blizini. Da bi došli do Beograda, većina ih je platila više od 10.000 eura krijumčarima. Krajnja destinacija izbjeglica svakako nije Srbija, ovdje su zapeli nakon neuspjelog pokušaja prelaska mađarske granice dok su skloništa za izbjeglice diljem zemlje prilično popunjena.

Od ovih ljudi, blokiranih na daljem putovanju ka zapadnoj Evropi, svi su digli ruke a najavljuju i rušenje njihovog improvizovanog skloništa. Šta će biti sa njima poslije, niko ne zna. Sada im je dobrodošla bilo kakva pomoć.

Uvidjevši katastrofalne neljudske uslove u kojima borave pokušali smo pronaći način da im nekako pomognemo. Nekoliko naših uposlenika i volontera trenutno se nalaze u Beogradu, gdje će četiri dana u sedmici ovim ljudima dijeliti užinu.