fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Posjeta predstavnika JZU “Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča”

U srijedu, 20. 04. 2016. godine, MFS – EMMAUS su posjetili predstavnici iz JZU „Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča“.  
Riječ je o zdravstvenoj ustanovi čiji je cilj pružanje usluga korisnicima i dijagnosticiranje, liječenje i njega, medicinska rehabilitacija, kao i socijalna zaštita fizičkih i psihički defektnih odraslih lica, zbrinjavanje, radna i okupaciona terapija u skladu sa sposobnostima i zdravstvenim stanjem.
Ovisno o potrebama, sposobnostima i interesovanju za svoje korsinike organizuju i kulturno zabavne i rekreativno – rehabilitacione sadržaje.
Ovo je bila prva inicijalna posjeta koja je imala za cilj upoznavanje sa radom našeg Udruženja a u budućnosti će se planirati neke druge aktivnosti a sve u cilju pružanja boljih usluga korisnicima.