fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa državnim institucijama

Na Četvrtoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, a koju organizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini 23. i 24. maja, 2018. godine, ispred Međunarodnog foruma Solidarnosti – EMMAUS učestvuje gđa Amela Efendić, stručni savjetnik MFS-EMMAUS Ureda u Sarajevu i menadžer Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije i SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja online – Sigurno dijete.

Nakon govora dobrodošlice, prisutni su diskutovali o napretku u realizaciji zaključaka s prethodnih konferencija, kao i o novim izazovima, odnosno o trenutnom stanjeu prihvata izbjeglica i migranata u BiH.

MFS-EMMAUS je prepoznati partner državnih institucija u Akcionom planu za potrebe osiguranja smještajnih kapaciteta za ranjive kategorije i ostale migrante, te kao takav, na ovoj konferenciji potpisuje Sporazum o saradnji sa državnim institucijama.