fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Poziv na III Međunarodnu konferenciju „Saradnja sa zajednicom“ u spomen prim.dr. Muamera Mujčinagića

Pozivamo Vas da uzmete učešće na trećoj  po redu Međunarodnoj konferenciji „Saradnja sa zajednicom“ koju organizujemo u spomen prim.dr. Muamera Mujčinagića, a koja će se održati 29.06.2019.g. u Doboj Istoku.

Organizator konferencije Međunarodni forum solidarnosti Emmaus iz Doboj Istoka  sa ljubavlju, altruizmom i svim raspoloživim znanjima  već 20 godina   sudjeluje u kreiranju i obezbjeđivanju neophodnih resursa u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih uslova za trajnu dobrobit djece i mladih, osoba s invaliditetom i socijalno ranjivih  grupacija, te  provodi niz mjera s ciljem njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice. U tu svrhu  inicira, koordinira, prati i nadzire razvoj usluga, te provodi niz  usluga u instituciji i zajednici namijenjenih osobama treće životne dobi. S toga je i krovna tema ovogodišnje konferencije usmjerena na treće životno doba, jedno od najaktuelnijih pitanja trećeg milenijuma koje zaokuplja gotovo sve zemlje svijeta, ali i Bosnu i Hercegovinu.  I ove godine kao i predhodnih nastojali smo okupiti stručne radnike i saradnike naše  ustanove, stručnjake iz različitih disciplina, dokazane prijatelje i partnere iz sistema socijalne zaštite, zdravstva, nauke i obrazovanja, medija, korisnika naših usluga i osoba treće životne dobi kako bi svi zajedno oslikali trenutačne spoznaje o procesima i promjenama tokom starenja, demografskim trendovima, oblicima savremene društvene brige i promocije aktivnog i uspješnog starenja.

Samo zajedno možemo graditi društvo jedanko za sve, društvo ljubavi prema čovjeku, društvo znanja i rada!!!

Vaše prisustvo na Konferenciji je dragocjen doprinos tome!!!

Predsjednica programskog odbora  Konferencije

Prof.dr. Edina Šarić

 

PRIJAVNI LIST MFS 2019