fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS sastali su se danas sa Ministrom sigurnosti BiH, g-dinom Draganom Mektićem

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS na čelu sa direktorom Hamzalijom Okanovićem, su se povodom trenutne migracijske situacije u Bosni i Hercegovini, dana 5. juni 2018. godine sastali sa Ministrom sigurnosti BiH, g-dinom Draganom Mektićem.

Povod za sastanak je nedavno potpisivanje tripartitnog Protokola o suradnji za smještaj ranjivih tražioca azila između Ministarstva sigurnosti BiH, UNHCR-a i Udruženja MFS-EMMAUS, kao i prepoznata uloga MFS-EMMAUS-a kao partnera institucija BiH u nedavno usvojenom Akcionom planu hitnih mjera od strane Vijeća ministara BiH.

U sklopu pomenutog plana, MFS-EMMAUS je prepoznat kao partner pri pružanju raspoloživih i iznalaženju dodatnih smještajnih kapaciteta za smještaj ranjivih kategorija migranata i tražioca azila, posebno djece i maloljetnika bez pratnje, a kojih je sve više u Bosni i Hercegovini. MFS-EMMAUS je ovom prilikom još jednom iskazao spremnost da svoje kapacitete i stručno osoblje stavi na raspolaganje institucijama BiH u svim aktivnostima zbrinjavanja i asistencije migrantima, posebno djeci, što uključuje ishranu, odjeću, obuću, higijenske potrepštine i neophodnu primarnu medicinsku zaštitu, uz puno poštivanje međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava i humanitarnih potreba migranata, ali prije svega i  zaštite nacionalnih interesa BiH i sigurnosti njenih građana.

 

Tokom sastanka je razmatrana i mogućnost zbrinjavanja velikog broja migranata koji trenutno borave na području Bihaća i Velika Kladuše u adekvatnim smještajnim kapacitetima/objektima na ovom lokalitetu, pri čemu je MFS-EMMAUS također spreman biti aktivni partner institucija u narednom periodu.