fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Prevencija i podizanje svijesti

Tokom dugogodišne intenzivne uključenosti u aktivnosti sprečavanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, MFS-EMMAUS uočio je potrebu za podizanjem svijesti šire javnosti BiH o trgovini ljudima i srodnim pitanjima, te promjenama u trendovima trgovine ljudima, a posebno najnovijim zakonskim promjenama u odnosu na trgovinu ljudima. MFS-EMMAUS je stoga, tokom 2013. godine sproveo na nivou države kampanju pod nazivom „Podizanje svijesti i prevencija trgovine ljudima u BiH“ usmjerenu na podizanje svijesti javnosti u BiH o novim pojavnim oblicima trgovine ljudima u BiH i široj regiji: trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, posebno prisilnog rada na ulici, organizovanog prosjačenja i služenja u kućama. Realizirano je istaživanje nivoa svijesti javnosti u BiH o pomenutim pitanjima prije i nakon realizacije kampanje; uspostavljen je državni web portal www.bihat.ba u cilju poboljšanja koordinacije svih aktera uključenih u oblast sprečavanja trgovine ljudima u BiH i regiji; kreiran je i emitovan preventivni video spot na temu radne eksploatacije djece; štampani su i distribuirani poster i letak za različite ciljne skupine (potencijalne žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije, te potencijalne i postojeće klijente žrtava trgovine ljudima); realizovana su gostovanja u bosanskohercegovačkim medijima, te aktivnosti izgradnje kapaciteta bosanskohercegovačkih medija o adekvatnom izvještavanju i praćenju slučajeva trgovine ljudima.

U okviru regionalnog projekta „Balkans ACT! Now“, MFS-EMMAUS kao nosilac implementacije projekta u BiH, 2014. godine pokrenuo je nacionalnu javnu kampanju pod nazivom “Spriječimo, zaštitimo, nadoknadimo – Pravda za žrtve trgovine ljudima” u cilju podizanja svijesti o fenomenu trgovine ljudima. Kampanja je dio šire regionalne kampanje koja se realizira i u drugim zemljama regije: Hrvatskoj, Srbiji i BJR Makedoniji, intenzivnim aktivnostima distribucije štampanih promotivnih materijala, postera i letaka. Također pripremljeni su i video spot i radio džingl, koji su emitovani putem javnih emitera tokom 2014. godine. Realizacija javne kampanje u BiH podržana je od strane Ministarstva sigurnosti/Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Udruženja tužilaca FBiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Kreirana je i posebna mobilna aplikacija pod nazivom „BAN Human Trafficking“ kojom se nastoji skrenuti pažnja mladim osobama na problem trgovine ljudima, te na rizične situacije i načine da ih izbjegnu. Također, kao dio nacionalne kampanje, uspostavljena je posebna višejezična internet stranica www.nadoknadimo.org, sa interaktivnim sadržajima i korisnim informacijama o problemu trgovine ljudima i mogućnostima za naknadu štete za žrtve kako u BiH, tako i u široj regiji.