fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Publikacije i materijali

MFS-EMMAUS je izradio promotivni materijale u vidu letaka, brošura i plakata namijenjenih različitim ciljnim grupama: roditeljima, mladima i široj javnosti. Na materijalima se nalaze osnovne informacije koje se tiču zaštite djece na internetu sa savjetima za djecu i roditelje, kao i kontakt informacijama za prijavu zloupotrebe djece na internetu.

Također, tokom 2011. godine, u suradnji sa njemačkom organizacijom klicksafe.de i poljskom organizacijom Nobodys Children Foundation, izrađeni su i novi letak, poster i dvije brošure (za mlade i roditelje) o korištenju interneta. Letak je pripremljen i dizajniran od strane MFS-EMMAUS-a. Svi informativni materijali kontinuirano se distribuiraju zainteresiranim školama radi dalje interne distribucije i edukacije.

Materijali su distribuirani osnovnim i srednjim školama širom BiH, za potrebe nastavnih aktivnosti i predavanja o sigurnom korištenju interneta, kao i prilikom drugih projektnih aktivnosti. Ukupno je distribuirano 90.000 letaka, 5.000 postera i 7.500 brošura. Uspostavljena je i suradnja sa agencijama koje štampaju dječije novine prilikom čega je i na taj način distribuirano 15.000 letaka.