fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Radionica „Otkrivanje, prikupljanje i obrada informacija u vezi sa krivičnim djelom trgovine ljudima“

Dana 14. i 15. decembra/prosinca 2016. u hotelu „Bristol“, u Sarajevu, održava se radionica pod nazivom „Otkrivanje, prikupljanje i obrada informacija u vezi sa krivičnim djelom trgovine ljudima“, na kojoj učestvuje i MFS-EMMAUS. Radionicu organizuje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovini u suradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) a koju ispred MFS-EMMAUS-a predstavlja pomoćnik direktora Amela Efendić.

Fokus radionice je na otkrivanju krivičnih djela trgovine ljudima, prikupljanju i obradi informacija. Također, radionica je fokusirana i na zaštiti potencijalnih žrtava trgovine ljudima u fazi istrage, kao i sve druge relevantne aktivnosti koje mogu dovesti do povećanja broja optužnica, a koje se odnose na ovaj vid kriminala. U toku radionice će se sudionicima pružiti mogućnost da prezentuju probleme sa kojima se suočavaju u praksi, kao i razmjena iskustava učesnika radionice. Također, u direktnim kontaktima učesnika/ca radionice otvorit će se mogućnosti za eventualno nove vidove saradnje na ovom planu.