fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Radionica „Prevencija zloupotrebe djece u digitalnom okruženju“ u Bihaću i Mostaru

Međunarodni forum solidarnosti- MFS-EMMAUS uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke realizira projekat „Prevencija zloupotrebe djece u digitalnom okruženju“. Implementacija ovog projekta za cilj ima podizanje svijesti o zloupotrebi i ekspoloataciji djece u digitalnom okruženju, kao i prevenciju svih oblika nasilja nad djecom i mladima u Bosni i Hercegovini.

U okviru pomenutog projekta, u cilju jačanja k apaciteta obrazovnih institucija i vijeća roditelja za prevenciju zlostavljanja i eksploatacije djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija, MFS- EMMAUS će realizirati jednodnevnu edukacijsku radionicu za predstavnike vijeća roditelja i predstavnike osnovnih i srednjih škola u Bihaću 29.11.2018, uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Radionicu će voditi iskusni edukatori- ekspert MFS-EMMAUS-a sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite djece od zloupotrebe u digitalnom okruženju i profesor kriminologije, ekspert za oblasti „Nasilje nad djecom“, „Međuvršnjačko nasilje“ i „Zaštita djece na internetu“. Tokom radionice učesnici će imati priliku educirati se o prevenciji zlostavljanja i eksploatacije djece u digitalnom okruženju, o sigurnosti korištenja interneta i upoznati se sa pozitivnim i negaitvnim sadržajima sa kojima se djeca i mladi mogu susresti korištenjem informacijsko komunikacijskih tehnologija.

Radionica na istu temu za predstavnike osnovnih i srednjih škola iz Mostara, održana je 23.11.2018. godine u Mostaru, gdje je oko 20 predstavnika Vijeća roditelja i predstavnika osnovnih i srednjih škola informisano o načinima suzbijanja nasilja nad djecom u digitalnom okruženju i drugim povezanim temama.