fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Realizovan okrugli sto u okviru projekta „Glasovi OCD-a u borbi protiv govora mržnje prema migrantskoj populaciji“

Okrugli sto jedna je u nizu aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta „Glasovi OCD-a“, a koji za cilj je imao okupiti predstavnike različitih organizacija, volontera, medija i drugih koji direktno rade sa migrantima/izbjeglicama, a koji mogu dati svoj doprinos u planiranju i realizaciji projekta u spoznaji i razumijevanju načina kako se migranti/izbjeglice opisuju u medijima, u kojoj mjeri i na koji način je izvještavanje medija uticalo na percepciju i stvarnu toleranciju bosanskohercegovačke javnosti prema izbjeglicama i migrantima. Učesnici predstavnici različitih organizacija sa područja Tuzle, Sarajeva, Velike Kladuše i Bihaća imali su priliku razmjeniti iskustva, sagledati probleme sa kojima se susreću u radu zajedno sa korisnicima, te dati svoj doprinos u podizanju svijesti javnosti o prisustvu govora mržnje u javnom medijskom prostoru i koliki uticaj ima na pojedince i društvo u globalu.

 

Cilj projekta je doprinos promociji uloge organizacija civilnog društva i njihovog značaja u osiguravanju transparentnosti u izvještavanju o migrantskoj populaciji poštujući ljudska prava i slobode. Aktivnosti se realizuju u okviru projekta Reporting Diversity Network 2.0, finansiranog od strane Europske Unije.

 

3
4
1
2
3 4 1 2