fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Regionalna radionica

U sklopu regionalnog projekta sektora za regionalno pravosuđe pod nazivom “Jačanje kaznenopravnih Institucija i vladavine prava u središnjoj i istočnoj Evropi)”, u period od 24.-26. Oktobra/listopada, održava se regionalna radionica na temu “Najbolje prakse i napredak u borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima te na području zaštite ljudskih prava i pružanja usluga žrtvama”, u Importanne Resortu, Dubrovnik, Hrvatska.

Cilj ove radionice je razvoj i implementiranje najboljih regionalnih praksi i budućih koraka o kojima se raspravljalo na prvoj radionici koja je održana 31. maja 2017. godine sa svrhom poboljšanja odgovora na izazove krijumčarenja i trgovine ljudima, porodičnog i rodno uvjetovanog nasilja te pružanja usluga žrtvama.

Na radionici, svaka državna delegacija ima po 45 minuta da prezentuje nacionalni izvještaj svoje države o napretku i izazovima sa kojima su se susreli/se susreću u radu na implementaciji gore pomenutih aktivnosti. Državni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu prezentovati će stručni savjetnik Međunarodnog foruma solidarnosti-EMMAUS Amela Efendić, drugi dan radionice, 25.10.2017. godine.