fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Sanacija kuća stradalih u zemljotresu u Siriji

Protekle sedmice naša delegacija predvođena direktorom Hamzalijom Okanovićem, boravila je u službenoj posjeti Turskoj i Siriji.
Izmedu ostalih akivnosti, obišli smo i kuće u Siriji oštećene u zemljotresu koje smo renovirali zahvaljujući sredstvima prikupljenim u periodu razornih zemljotresa koji su pogodili ovo područje.
Sanaciju 6 kuća je radila organizacija Masrat, sa čijim predstavnicima smo obišli kuće koje smo obuhvatili ovim pilot projektom.
Dobra realizacija, zadovoljne i pomognute porodice, razlog su da i u budućnosti nastavimo sa projektom sanacije kuća stradalih u zemljotresu.
Trošak sanacije jedne kuće iznosi 3.350 KM.
 
Osim sanacija, porodicama je potreban i drugi vid pomoći u njihovom funkcionisanju. Tako da ćemo paralaelno sa sanacijom raditi i na pomoći u nabavci mazota kao sredstva za ogrijev koje je najekonomičnije za ovo područje i prilike, nabavci sitne stoke, sjemenskog materijala, deka, posteljina i sl.
Trenutno na sjeveru Sirije boravi 4,5 miliona stanovnika od kojih 1,5 živi u alternativnim šatorskim naseljima.
Prilikom obilaska saniranih kuća u jednoj od njih živi i samohrana majka sa troje malodobne djece. Svo troje djece se školuje a njihova majka mjesečno zarađuje svega 40 eura, što je premalo da bi se pokrili svi troškovi. Kada smo ih upitali za želje, sramežljivo su odbijali dati odgovor skrivajući poglede od nas. Odlučili smo da za godinu dana finansijski pokrijemo troškove njihovog školovanja što će u velikoj mjeri biti podrška ovoj porodici.
Vi se svakako možete uključiti u pomoć ovim porodicama kroz sanaciju kuća pogođenim u zemljotresu kao i za druge projekte održivog razvoja za ove porodice.
Broj žiro računa za donacije:
Uni Credit Banka
3383002250449586
Devizni račun:
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482
Svrha uplate: Pomoć narodu Sirije
Svoje donacije možete uplatiti i putem PayPal-a na: