fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Seminar „Trgovina ljudima u svrhe radne eksploatacije“

U prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH), dana 5.12.2016. godine, u okviru Regionalnog projekta: „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“, održat će se seminar za sudije i tužioce na temu: „Trgovina ljudima u svrhe radne eksploatacije“.

Seminar realizira MFS-EMMAUS u suradnji sa OSCE Misijom u BiH i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, uz podršku Helsinškog komiteta Nizozemske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

Seminar će otvoriti direktor CEST FBiH, Arben Murtezić, a izlagaće: sutkinja Vrhovnog suda FBiH, g-đa dr. Ljiljana Filipović; tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, g-đa Sena Uzunović; sudac Žalbenog suda u Haagu, g-din Kees Klomp, koji će sudijama i tužiocima iz Bosne i Hercegovine predstaviti iskustva holandskog pravosuđa u borbi protiv trgovine ljudima. Slučaj iz prakse kolegama sudijama i tužiocima prezentirat će tužiteljica Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, g-đa Sadika Fatić i sudac Okružnog suda Banja Luka, g-din Dragan Aćić.

Svrha realizacije seminara je jačanje kapaciteta sudstva i tužilaštva u oblastima istraga, gonjenja i suđenja slučajeva trgovine ljudima u skladu sa važećim standardima Europske unije, s posebnim osvrtom na poboljšanje položaja i tretmana žrtava i svjedoka žrtava u sudskom postupku.