fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

SOS Dječija sela BIH i MFS-EMMAUS: Potpisan sporazum o saradnji

U namjeri da ostvare saradnju, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina i Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, danas su potpisali protokol o saradnji u cilju unapređenja zaštite i ostvarivanja prava djece i porodica u Bosni i Hercegovini, a posebno u Sarajevu, Gračanici, Tuzli, Srebrenici, Mostaru, Goraždu i Tuzli.

Protokol o saradnji je osnov za kreiranje plana zajedničkih aktivnosti koje će se realizirati u budućnosti a potpisali su ga Amir Omanović – Nacionalni direktor SOS Dječijih sela i direktor MFS-EMMAUS-a, Hamzalija Okanović.

 

Saradnja će se realizovati u slijedećim poljima djelovanja:

– zagovaranje u oblasti realizacije prava djece i porodica propisanih Konvencijom o pravima djeteta;

– zagovaranje za sigurno okruženje za rast i razvoj djece i porodica;

– zagovaranje za unapređenje kvalitete brige o djeci i porodicama u alternativnim oblicima brige sukladno minimalnim standardima koji su urađeni na nivou BiH te internacionalnim         Standardima;

– predlaganje podrške za djecu, mlade i odrasle članove porodica prema obje organizacije:

– Program podrške formalnom obrazovanju i osiguravanje jednakih šansi i pristupa kvalitetnom obrazovanju za svako dijete.

– Jačanje kapaciteta relevantnih vladinih institucija i nevladinih organizacija kako bi mogli dati adekvatnu podršku djeci i mladima iz ciljne grupe za razvoj njihovih punih potencijala i za samostalan život;

– podizanje svijesti lokalne zajednice o potrebama djece i mladih bez roditeljskog staranja i porodica u riziku od razdvajanja.

 

SOS Dječija sela – SOS Children’s Villages – SOS Kinderdorf International su internacionalna organizacija koja već 67 godina djeluje u 134 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i svoj ostaloj djeci kroz Programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama.

Radujemo se budućoj saradnji i što ćemo moći dati svoj doprinos i podršku za najosjeljivije ali i najvažnije kategorije našeg društva.