fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

SVJETSKI DAN BOLESNIKA PRIHVATNI CENTAR DUJE 17. GODINA SIGURAN DOM ZA NAJUGROŽENIJE KATEGORIJE NAŠEG DRUŠTVA

 

Danas se obilježava Svjetski dan bolesnika a cilj je da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da im se osigura bolja zdravstvena skrb.
Svi ljudi zaslužuju miran i bezbrižan život, redovnu i kvalitetnu ishranu i ophođenje sa krajnjom dozom poštovanja. Pružiti uz to atraktivnu smještajnu lokaciju, njegu i domaćinski pristup korisniku, samo su neki od epiteta kojima bi se prvenstveno mogao pohvaliti naš Centar.
Prihvatni centar “Duje” već sedamnaest godina predstavlja siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva i jedan je od najvećih projekata MFS-EMMAUS-a.
To je mjesto u kojem je cjelodnevna briga upućena za više od 421-nog korisnika različitih socijalno-zdravstvenih potreba kojima je osim primarne medicinske usluge, potrebno razumijevanje i osjećajan pristup na nivou prihvatljivih ljudskih očekivanja.
Rad Centra je usmjeren na rehabilitaciju i resocijalizaciju sa krajnjim ciljem reintegracije korisnika usluga, a pružanje usluga realizuje se kroz tri organizacione jedinice:
– Centar za stara i nemoćna lica;
– Centar za lica sa duševnim smetnjama;
– Centar za lica sa invaliditetom.
Opremljen je modernom medicinskom opremom, ambulantom, stomatološkom ordinacijom i salom za fizikalnu terapiju, a korisnicima su na usluzi socijalna i defektološka služba, te psiholog. Velike doprinose radu Centra daju i sami korisnici koji u okviru radno-okupacionih terapija i zaduženja približavaju rutinu Centra porodičnoj atmosferi i harmoniji.
Na osnovu njihovog zalaganja i uz veliku podršku radno-okupacionih terapeuta, veliki broj njih uključen je u muzičke, dramske i literarne sekcije.
Od početka pandemije koja je bezkrupulozno zavladala svijetom pa samim time i u našem okruženju, Prihvatni centar “Duje” je stavljen pred neočekivan ispit koji je uprkos svemu morao završiti pozitivnim ishodom za dobrobit svih korisnika i uposlenika.
Prema uputama nadležnih kriznih štabova, kompleks centra se stavlja u totalni lokdaun. Rigoroznim mjerama koje su nametnute u Centru, a koje su se odnosile na zabrane izlaska i ulaska trećim licima u Centar, zabrane posjeta korisnicima, odlaska na vikend, obavezna nošenja zaštitne opreme za prevenciju zaraze Covid-19, rezultiralo je stanju bez većih posljedica u periodu kada je u okruženju vladao totalni kolaps i iz dana u dan se povećavao broj zaraženih.
Redovnim dezinfekcijama kompletnih smještajnih i radnih prostorija kao i vanjskih površina Centra dovela je do suzbijanja ulaska virusa.
Znamo da je zatvaranje vrata Centra najteže palo samim korisnicima i njihovim porodicama, ali smo za dobrobit i očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i poduzele takve mjere koje su se na kraju i isplatile.
Nadamo se da će ovo sivilo ubrzo proći kako bismo ponovo mogli nastaviti sa uobičajenim funkcionisanjem koje je ključno za sve naše korisnike.
Izgrađen mesdžid u PC “Duje”
Za sve korisnike islamske vjeroispovijesti, zahvaljujući donatoru izgradili smo mesdžid gdje im je obezbijeđeno nesmetano obavljanje molitve. Također smo u procesu izrade projektne dokumentacije za izgradnju još dvije vjerske prostorne jedinice gdje će i pripadnici katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti moći nesmetano pristupiti molitvi.
Planirana izgradnja u Prihvatnom centru “Duje” u narednim godinama
Izgradnja nove ambulante
MFS-EMMAUS provodi mnoge projekte u Prihvatnom centru “Duje”, a s tim nastoji modernizovati Centar, te ga približiti prepoznatljivim evropskim ustanovama za njegu i rehabilitaciju ugroženih kategorija društva.
Planirana izgradnja moderne ambulante je od krucijalnog značaja jer će time kvalitet pruženih usluga korisnicima podići na zavidan nivo.
Izgradnja centra za invalidne osobe
Preduslov za implementaciju različitih aktivnosti koje imaju kao konačan cilj povećanje kvalitete i raznolikosti usluga koje se pružaju osobama sa posebnim potrebama, jeste izgradnja posebnog I prilagođenog objekta za njihov smještaj u okviru PC “Duje”. U PC “Duje” trenutno je smješteno od 90 do 100 osoba sa posebnim potrebama, taj broj je promjenjiv.
Izgradnjom objekata za smještaj osoba sa posebnim potrebama u kompleksu PC “Duje” doprinijelo bi se poboljšanju uslova zbrinjavanja (prilagođene prostorije, prilagođene učionice, prostor za fizikalnu terapiju, kao i prostor za druge vidove specijalističke medicinske pomoći).

 

148806694_1676941249176063_9035723053723828783_o
149286048_1676392969230891_5450963602155421863_o
148512283_1676941355842719_7120212214609463635_o
148485251_1676941145842740_7548730817573424278_o
148680945_1676941252509396_2549753501336102939_o
149354294_1676941142509407_4643332628285685252_o
148549132_1676941285842726_5713181509291666668_o
149045235_1676941135842741_568353590556488727_o
148570370_1676941129176075_6383367672592954205_o
148654087_1676941105842744_162816932982080053_o
148649623_1676941422509379_6149485988171488816_o
148849913_1676941379176050_3092941638820233683_o
149251119_1676941235842731_4277511014127391551_o
148891944_1676941442509377_8435874955986576805_o
149202312_1676941112509410_1045587441264528608_o
149196702_1676941282509393_4322578303690918419_o
148937422_1676941149176073_6167842308616617544_o
148806694_1676941249176063_9035723053723828783_o 149286048_1676392969230891_5450963602155421863_o 148512283_1676941355842719_7120212214609463635_o 148485251_1676941145842740_7548730817573424278_o 148680945_1676941252509396_2549753501336102939_o 149354294_1676941142509407_4643332628285685252_o 148549132_1676941285842726_5713181509291666668_o 149045235_1676941135842741_568353590556488727_o 148570370_1676941129176075_6383367672592954205_o 148654087_1676941105842744_162816932982080053_o 148649623_1676941422509379_6149485988171488816_o 148849913_1676941379176050_3092941638820233683_o 149251119_1676941235842731_4277511014127391551_o 148891944_1676941442509377_8435874955986576805_o 149202312_1676941112509410_1045587441264528608_o 149196702_1676941282509393_4322578303690918419_o 148937422_1676941149176073_6167842308616617544_o