fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

U Centru za djecu i mlade obilježen Međunarodni dan dječijih prava

Volonteri MFS-EMMAUS-a zajedno sa korisnicima Centra za djecu i mlade obilježili su Međunarodni dan dječijih prava u cilju podizanja svijesti o značaju prava djece koja se nažalost često ne poštuju. Kroz prezentaciju, radionice i druženje volonteri su informisali učesnike zašto sva djeca na svijetu imaju pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, hranu, smještaj, igru, zaštitu i još mnogo toga.

20. novembra 1989. postignut je globalni dogovor da djeci treba osigurati sve što im je potrebno za rast i razvoj i da je to odgovornost odraslih – roditelja, staratelja, medija, donositelja odluka, stručnjaka i vlada. Taj dogovor prenesen je u tekstu Konvencije o pravima djeteta, koja je danas najšire prihvaćen međunarodni sporazum na svijetu pa se zbog toga na ovaj dan obilježava Međunarodni dan djeteta. Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta da preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i učestvuje u životu svoje zajednice. Ona se odnose na svako dijete, bez izuzetaka. Neka od prava koja su garantovana Konvencijom o pravima djeteta su pravo na jednakost svakog djeteta, pravo na život, pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na igru i slobodno vrijeme, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da bude saslušano, pravo na roditeljsko staranje, pravo na zaštitu od ekonomskog i seksualnog iskorištavanja, pravo na zaštitu od nasilja, pravo na slobodu izražavanja, pravo onesposobljenom djetetu na posebnu brigu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo volonterima koji svoje slobodno vrijeme koriste kako bi uljepšali dan korisnicima Centra za djecu i mlade koji su bili vidno oduševljeni druženjem.