fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

U Prihvatnom centru Duje obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženam

U prostorijama radno-okupacione terapije Prihvatnog centra Duje, jučer je obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a predavanje i grupnu radionicu korisnicima održao je psiholog našeg Udruženja.

 

Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja značajan javno-zdravstveni problem sa dubokim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim posljedicama za pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Današnje aktivnosti održane su sa ciljem ukazivanja na značaj i veličinu ovog problema, te mogućnost prepoznavanja i osvještavanja istog sa ciljem prevencije svakog, a posebno rodno zasnovanog nasilja.

 

Poseban fokus današnjih aktivnosti usmjeren je na perfidno/psihičko ili emocionalno nasilje, njegove posljedice i konkretne primjere, te psihološke aspekte samih zlostavljača i povezanosti istog sa drugim oblicima nasilja. Cilj uključivanja muških korisnika u ovaj proces edukacije i govora protiv nasilja nad ženama jeste omogućavanje preventivnog utjecaja na dugoročnom nivou.

 

Dobro se boljim vraća!

 

316238699_2167881156748734_788649832223722680_n
316135083_2167881220082061_896192558052629405_n
316149363_2167881133415403_3310449688618597186_n
316218066_2167881160082067_382803380749664871_n
316313335_2167881223415394_6460533551318781045_n
316319733_2167881120082071_4487026700904520405_n
316291313_2167881213415395_2240653877085803017_n
316238699_2167881156748734_788649832223722680_n 316135083_2167881220082061_896192558052629405_n 316149363_2167881133415403_3310449688618597186_n 316218066_2167881160082067_382803380749664871_n 316313335_2167881223415394_6460533551318781045_n 316319733_2167881120082071_4487026700904520405_n 316291313_2167881213415395_2240653877085803017_n