fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Učešće MFS-EMMAUS-a na međunarodnoj konferenciji u Europskom parlamentu

 

Na poziv Rijaseta Islamske zajednice u BiH predstavnici MFS-EMMAUS-a učestvovali su na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Vjerska tolerancija i najbolje prakse: kako vjerske zajednice dolaze jedni do drugih riječju i djelom”. Konferencija se održala u ponedjeljak 25. aprila u zgradi Europskog parlamenta u Briselu, a organizator konferencije je bila Intergrupa za vjersku slobodu i vjersku toleranciju pri Europskom parlamentu.

Zahvaljujući već uspostavljenoj saradnji sa spomenutom Intergrupom unutar Parlamenta, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je dobila poziv za učešće u panelu. Uslov za učešće u panelu je bio da vjerske zajednice obezbijede partnera, odnosno partnersku humanitarnu organizaciju, sa kojom usko sarađuju u organizaciji i realizaciji humanitarnih projekata. Prijedlog Islamske zajednice je bio MFS-EMMAUS.

Senaid Kobilica, predstavnik Islamske zajednice Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji imao je uvodno obraćanje o opredjeljenosti Islamske zajednice za pomaganjem drugima i drugačijima, posebno kada su u pitanju narodi pogođeni ratovima, glađu i prirodnim katastrofama. Tako su npr. organizirane akcije na nivou cijele Zajednice unutar i van Bosne i Hercegovine za Haiti, Pakistan, Japan, Somaliju, Tursku, Iran, Palestinu, Nepal, Mijanmar i Siriju.

U ime MFS-EMMAUS-a o spomenutoj temi govorila je Sabina Arnaut Jahić navodeći konkretne primjere projekata i saradnje sa organima Islamske zajednice na nivou medžlisa i džemata. Dužna pažnja je također data zajedničkim akcijama i projektima, u kojima istovremeno učestvuju i druge vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini.