fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Vrijedna donacija od preduzeća FIS d.o.o za korisnike Centra za djecu i mlade

FIS d.o.o za potrebe korisnika usluga MFS-EMMAUS-a donirao je 1000 KM koje smo iskoristili za kupovinu nove zimske obuće za korisnike “Centra za djecu i mlade”. Pored obuće za njihove potrebe kupili smo i prehrambene proizvode te higijenske potrepštine.
Ovo preduzeće je jedno od rijetkih koji svojim aktivnim učešćem u humanitarnim akcijama i inicijativama,  sudjeluje u poboljšanju uvjeta i kvaliteta života osoba sa invaliditetom i onih koji su u stanju socijalne potrebe.
Redovne godišnje aktivnosti obuhvaćaju posjete i podršku domovima za stare i bolesne, ustanovama za brigu o djeci s posebnim potrebama, kao i učešće u vitalnim projektima koje provode nevladine i humanitarne organizacije.
Ova donacija će mnogo značiti djeci koja su preduzeću FIS izrazila svoju zahvalnost a mi se nadamo da će se njihova podrška našem radu nastaviti i u budućnosti.