JEZIK
  • Bosanski
  • English

www.sigurnodijete.ba – Prevencija i podizanje svijesti

MFS-EMMAUS od 2010. godine rukovodi web portalom www.sigurnodijete.ba sa podstranicama za djecu, tinejdžere i roditelje, gdje ove ciljne skupine mogu naći informacije o sigurnom korištenju interneta, mobitela, video igara, i mogućnostima sprečavanja njihove zloupotrebe.

Uspostavljen je i web portal www.sigurnodijete.ba/e-school za nastavni kadar, kao podstranica postojećeg portala www.sigurnodijete.ba, čija je osnovna namjena omogućavanje povezivanja nastavnog kadra širom BiH i razmjena znanja i iskustava o opasnostima na internetu, a sve u cilju zaštite djece i tinejdžera od ove opasnosti, sve prisutnije u našem društvu.

Kao inicijator i jedan od osnivača SID (Safer Internet Day) Komiteta BiH, MFS-EMMAUS svake godine u februaru obilježava Dan sigurnijeg interneta, s ciljem jačanja preventivnih i promotivnih aktivnosti na zaštiti djece i mladih pri korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ovim Komitetom predsjedava Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, a članovi su predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Save the Children, One World SEE, Microsoft-a BiH, itd. Aktivnosti povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta realizuju se već šest godina u Bosni i Hercegovini, a u suradnji sa međunarodnom organizacijom Insafe – evropskom mrežom centara za sigurniji internet, u cilju promocije sigurnijeg i odgovornijeg korištenja online tehnologija i mobilnih telefona, a posebno među djecom i mladima širom svijeta. Djeca iz Bosne i Hercegovine u sve većem broju učestvuju u ovoj manifestaciji, te je u takmičenju organiziranom od strane SID Komiteta BiH i realiziranom u formi online kviza dana 09. februar 2016. godine učestvovalo gotovo 5250 djece iz cijele Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa mrežom European Schoolnet (mreža 30 europskih ministarstava obrazovanja) za uključivanje BiH u projekat “Oznaka eSigurnosti” (eSafety Label), MFS-EMMAUS omogućio je obrazovnim institucijama iz BiH povezivanje i razmjenu iskustava u regiji i Europi, te pristup smjernicama za poboljšanje sigurnosti učenika pri korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Također, od 2010. godine MFS-EMMAUS intenzivno djeluje u INHOPE asocijaciji, čiji je punopravni član, a menadžerica MFS-EMMAUS internet SOS linije predsjedavala je u periodu 2014 -2016 godine ovim međunarodnim udruženjem u okviru koga 51 internet SOS linija iz više od 45 zemalja svijeta zajednički djeluju u cilju kreiranja sigurnijeg Interneta. Značajan napredak u borbi protiv zloupotrebe djece putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija je i ostvareno članstvo u ECPAT mreži – globalna mreža organizacija civilnog društva posvećenih borbi protiv seksualne eksploatacije djece i drugih oblika zloupotrebe.

Seksualna eksploatacija i online zlostavljanje djece pogađaju najranjivije kategorije u našem društvu i širom Svijeta. Stoga se protiv ovog fenomena može boriti samo globalno, koordiniranim aktivnostima vodećih ministara, te lidera značajnih tehnoloških kompanija i vodećih aktera u polju dječije zaštite. U cilju diskusije o transformaciji suočavanja s ovom vrstom kriminala na međunarodnom nivou realiziraju se godišnji međunarodni samiti #WePROTECT Children Online, na kojima već dvije godine za redom aktivno učestvuju, kao dio delegacije Bosne i Hercegovine, pored predstavnika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, i predstavnici MFS-EMMAUS-a.