fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Završna Konferencija „Postignuća i sljedeći koraci“ u skopu projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“

Završna Konferencija „Postignuća i sljedeći koraci“ u skopu projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini: Tretman žrtava i žrtava svjedoka trgovine ljudima“, kojeg realizuje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, a koji je podržan od strane Nizozemskog Helsinškog Komiteta-a, biti će održana u ponedjeljak, 3. jula/srpnja 2017. godine, u Hotelu Sarajevo, u Sarajevu.

Konferenciju će svečano otvoriti Nj.E. g. Jurriaan Kraak, Ambasador Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini i g-đa Amela Efendić, šef Ureda Sarajevo, Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS, a počet će zvaničnim potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i suradnji između Nizozemske pravosudne akademije/Centar za treninge i studije za pravosuđe (SSR) i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Memorandum će potpisati g. Remco van Tooren, podpredsjednik Upravnog odbora, Nizozemska pravosudna akademija; g. Arben Murtezić, direktor, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacija Bosne i Hercegovine; i g. Tomislav Čavić, direktor, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Izlagači su cijenjeni stručnjaci iz Nizozemske i Bosne i Hercegovine: sudije, tužioci i aktivisti za ljudska prava, a konferenciji će prisustvovati članovi projektne grupe edukatora u pravosuđu za oblasti trgovina ljudima i predstavnici Državne Udarne grupe u borbi protiv trgovine ljudima, kao i predstavici Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH, Pravosudne akademije Nizozemske, Nizozemskog Helsinškog komiteta, Ministarstva sigurnosti BiH/Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, OSCE Misija u BiH, MFS-EMMAUS, te drugi gosti.

Ciljevi Konferencije su predstavljanje postignuća i rezultata Projekta, kao i definisanje okvirnih sljedećih koraka za buduću suradnju između relevantnih aktera iz Nizozemske i Bosne i Hercegovine u oblasti promovisanja pristupa usmjerenog na žrtvu u slučajevima trgovine ljudima, te će se sumirati i naglasiti dostignuća i rezultati projekta, i razvoj sljedećih koraka za buduću suradnju.