fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Značaj Radno-okupacione terapije u Prihvatnom centru Duje

Radno okupaciona terapija kao dio  liječenja, obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije pacijenta.

Uloga Radno-okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u socijalnu sredinu.

Radno-okupaciona terapija postoji od samog osnivanja Prihvatnog centra Duje. S vremenom postojanja, aktivnosti i sadržaj se proširivao. Sada su to svakodnevne radionice koje posjećuje znatan broj korisnika, gdje mogu da pronađu svoj mir, iskazati svoj talenat i svoje razne sposobnosti. Sadržaj je raznolik i ima svrhu da korisnicima pomogne u njihovoj rehabilitaciji i ozdravljenju. Shodno tome, održali smo i predavanje sa našim korisnicima upravo na temu “Radno-okupacione terapije u Prihvatnom centru Duje”, gdje se razgovaralo o uticaju ROT-e na korisnike, o njenom značaju, gdje su oni iskazali svoje doživljaje o radionicama, o povjerenju u terapeute i o tome čime su najviše zadovoljni. Po završetku predavanja, korisnici su popunili anketne listove koji su sadržavali pitanja o kvalitetu rada radno-okupacionih terapija. Zaključak je nepobitan a to je da Radno-okupaciona terapija zauzima vodeću poziciju i jedna je od mnoštva svijetlih tačaka koja se primjenjuje prema korisnicima Prihvatnog centra Duje.