fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Udruženje MFS-EMMAUS obilježilo je i ove godine Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u suradnji s partnerskim institucijama i organizacijama.

U Sarajevu, na konferenciji za medije organiziranoj od strane mreže Ring uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, predstavnica MFS-EMMAUS-a obratila se medijima i široj javnosti sa apelom za sve relevantne subjekte u BiH da daju prioritet podršci za djecu izbjeglica i migranata i njihovim porodicama, a posebno djeci bez pratnje i djeci koja su razdvojena od porodica u Bosni i Hercegovini, u cilju prevencije trgovine ljudima ili bar adekvatnijeg odgovora na istu. Također, apel je upućen i pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini da intenziviraju procesuiranje slučajeva prisilnog prosjačenja djece, a u skladu sa relevantnim zakonodavnim okvirom.

U Brčkom, na poziv i u suradnji sa Policijom Brčko distrikta, predstavnica MFS-EMMAUS-a učestvovala je u druženju sa djecom i mladima na Trgu mladih i distribuciji preventivnih materijala, kao i predavanju organiziranom za srednjoškolce u Domu kulture.