fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

H. Stepic CEE fondacija pomaže rad MFS-EMMAUS-ovih Dnevnih centara za djecu u Zvorniku, Doboju i Srebrenici

Udruženje „Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus“ (MFS-EMMAUS) duži niz godina u svome radu posebnu pažnju posvećuje djeci i mladima. Naročito onoj djeci i mladima koji žive u težoj socio-ekonomskoj situaciji, djeci u ruralnim područjima BiH, djeci i mladima iz rizičnih skupina i djeci bez roditeljskog staranja. Među najznačajnijim projektima koji su usmjereni na djecu i mlade je i projekat Dnevnih centara za djecu u Zvorniku, Srebrenici i Doboju. Dnevne centre u različitim grupama svakodnevno posjećuje preko 150 djece koja u svojim lokalnim zajednicama nemaju osnovne uslove za adekvatno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Boravak djece u Dnevnim centrima tokom dana je besplatan kao i usluge koje im se pružaju. A svakodnevna i primarna aktivnost je pomoć pri izradi domaće zadaće, kreativne i edukativne radionice i individualni rad sa djecom.

 

 

Od septembra prošle godine rad Dnevnih centara MFS-EMMAUS-a pomaže i H. Stepic CEE fondacija, a rad ove fondacije podržava i Raiffeisen Bank International, čija je članica i Raiffeisen banka u BiH.

 

„Uključivanje H. Stepic CEE fondacije u realizaciju projekta Dnevnih centara kroz osiguravanje jednog obroka ili užine za djecu koja tokom dana borave u Dnevnim centrima, bio je jedan od najsvjetlijih momenata u radu Dnevnih centara. Osim motiva za nas u MFS-EMMAUS-u je to i obaveza i odgovornost da nastavimo sa razvijanjem ovih i sličnih projekata. Svjesni značaja podrške koju nam je omogućila H. Stepic CEE fondacija iskazujemo veliku zahvalnost i obavezujemo se dati naš maksimum kako bi pomogli obrazovanje naše djece i tako opravdali ukazano nam povjerenje“ – Za MFS-EMMAUS: Elmedin Škrebo, Pomoćnik direktora za razvoj i saradnju.

 

H.Stepic CEE fondacija je osnovana 2006. godine od strane g. Herberta Stepica. Cilj fondacije je pružanje pomoći djeci, omladini i mladim ženama u zemljama Srednje i Istočne Evrope, a ova fondacija kroz brojne inicijative, djeci pruža bolju šansu za budućnost, stavljajući poseban fokus na obrazovanje.