fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen i u Prihvatnom centru Duje

Uposlenici Prihvatnog centra Duje organizovali su danas debatu sa našim korisnicima na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Cilj debate sa naizmjeničnim stavovima afirmacijske i negacijske ekipe je bio podići svijest o prihvatljivosti osoba sa invaliditetom u društvenu sredinu. O većem uključivanju kao i o mogućnostima i kapacitetima invalidnih osoba. Da li su osobe sa invaliditetom invalidi? Ovakva i slična pitanja vezana za današnju debate, uglavnom su završavala naizmjeničnim ukrštanjem stavova i ličnih iskustava i činjenica samih korisnika Prihvatnog centra Duje.

 

Da li nas često ili skoro uvijek prevari ono što vidimo okom i prema tome određujemo svoj konačni sud. Koliko smo spremni ne gledati šta pojedine osobe nemaju, nego pokušati jednom dozom strpljivosti vidjeti šta te osobe mogu. Njihova, snaga i volja često nadmašuje neka naša očekivanja pa ćemo ne tako rijetko biti iznenađeni njihovim mogućnostima koje ni sami ne posjedujemo. Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

 

Nakon debate organizovana je i zakuska za sve korisnike/učesnike u prostorijama radno okupacione terapije. U cilju podizanja svijesti na ovu temu o kojoj treba govoriti znatno više i mimo određenih datuma, danas je održan i radni sastanak uposlenika Prihvatnog centra duje gdje se raspravljalo o ovim problemima iznoseći lična iskustva i stavove o integraciji osoba sa invaliditetom u sve segmente društva.

263476157_1895381213998731_5431422081579412990_n
263434457_1895381090665410_4562656011581982438_n
261847324_1895380703998782_2155137809124553018_n
262978990_1895379983998854_7073000841392849038_n
263476157_1895381213998731_5431422081579412990_n 263434457_1895381090665410_4562656011581982438_n 261847324_1895380703998782_2155137809124553018_n 262978990_1895379983998854_7073000841392849038_n