fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Mesna industrija MADI iz Tešnja i ove godine velika podrška MFS-EMMAUS-u u realizaciji prikupljanja kurbanskog mesa

Unazad nekoliko godina iz ove mesne industrije na korištenje dobijamo 6 specijalizovanih hladnjača za transport mesa što u velikoj mjeri olakšava našim uposlenicima kao i saradnicima da se friško kurbansko meso koje prikupljamo, transportuje do naših kapaciteta po odgovarajućim propisima. Bez podrške ovakvih kompanija, znatno bi otežan bio i cjelokupan proces od prijema, transporta i skladištenja mesa. Na svu sreću, Madi jako dobro prepoznaje značaj naših projekata i u vezi sa time potpuno besplatno stavi svoja vozila na raspolaganje što je više nego dovoljno da čitav proces zaokružimo i meso skladištimo u naše hladnjače. Na prijemu, pripremi i obradi zaprimljenog kurbanskog mesa svaki dan radi od 40 do 60 uposlenika i volontera MFS-EMMAUS-a koji na najbolji način i sada već profesionalno svaki segment obrade mesa završavaju u rekordnom vremenu.
Koristimo ovu priliku da se još jedanput zahvalimo “Mesnoj indrustriji Madi” na ustupljenim vozilima koja dodatno olakšavaju čitav proces prijema i transporta kurbanskog mesa. DOBRO SE BOLJIM VRAĆA