fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

MFS-EMMAUS počeo sa realizacijom projekta “Jačanje socijalnih i profesionalnih vještina mladih u riziku”

Projekat se realizira u okviru regionalne mreže organizacija koja se bavi pravima, zaštitom i osnaživanjem mladih u riziku od socijalne isključenosti ARYSEN i podržan je od strane Evropske Unije. 
Kao prva aktivnost planirana je specifična trening/edukacija za osoblje koje je direktno uključeno u rad sa ciljnom grupom. U aktivnosti učestvuje radna grupa koja se sastoji od stručnog osoblja koje radi u Centru za djecu i mlade PC Duje, školskih pedagoga i predstavnika Centra za socijalni rad općine Doboj Istok.
Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta pružaoca socijalnih i obrazovnih usluga i edukacija stručnjaka različitih profila u prikupljanju podataka i definisanju potreba i nedostataka, te rad na unapređenju pružanja usluga.
Jedan od najosjetljivijih i najvažnijih segmenata u razvoju svake zajednice, pa tako i u BiH je potreba sistemske i kontinuirane brige o mladima. MFS-EMMAUS u svojim aktivnostima posebnu pažnju posvećuje mladima, njihovom pravilnom razvoju i usmjerenju, preventivnoj zaštiti od raznoraznih negativnih uticaja, pravilnom vaspitanju i obrazovanju, kao i profesionalnom pristupu resocijalizacije djece i mladih koja spadaju u rizičnu kategoriju.