fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Održan okrugli sto na temu „COVID-19 – Izazovi sa kojima se susreću izbjeglice i migranti na Zapadnom Balkanu” sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu

Održan je okrugli sto u Sarajevu (16.03.2022), na temu “COVID-19 – Izazovi sa kojima se susreću izbjeglice i migranti na Zapadnom Balkanu” sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Cilj okruglog stola bio je da se sagleda položaj migranata, tražilaca azila i izbeglica u BiH tokom pandemije COVID-19, fokusirano prije svega na lična iskustva migrantske populacije, a potom i na iskustva relevantnih aktera, tj. pružaoca usluga, što je dovelo do nekoliko značajnih uvida iz kojih su rezultirale preporuke kako bi se, ovoj višestruko ranjivoj i marginalizovanoj populaciji, unaprijedila prevencija COVID-19, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti u kontekstu COVID-19 ali i šire.

 

Moderator diskusije bila je Lejla Smajić – projekt menadžerica u MFS-EMMAUS-u. Pomenuti projekat podržan je od BTD i USAID.

 

viber_slika_2022-03-17_08-02-36-676
viber_slika_2022-03-17_08-02-37-160
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-413
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-180
viber_slika_2022-03-17_08-02-37-324
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-787
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-995
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-485
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-223
viber_slika_2022-03-17_08-02-37-092
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-906
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-574
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-534
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-124
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-717
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-752
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-365
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-625
viber_slika_2022-03-17_08-02-37-267
viber_slika_2022-03-17_08-02-36-676 viber_slika_2022-03-17_08-02-37-160 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-413 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-180 viber_slika_2022-03-17_08-02-37-324 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-787 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-995 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-485 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-223 viber_slika_2022-03-17_08-02-37-092 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-906 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-574 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-534 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-124 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-717 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-752 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-365 viber_slika_2022-03-17_08-02-36-625 viber_slika_2022-03-17_08-02-37-267