fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Održane prezentacije o MFS-EMMAUS-u kao humanitarnoj organizaciji u školama

U protekloj sedmici na području Grada Gračanica i Općine Doboj Istok, u osnovnim školama “Hasan Kikić”, “Druga osnovna škola”, te u osnovnim školama u Velikoj i Maloj Brijesnici, održane su prezentacije o MFS-EMMAUS-u kao humanitarnoj organizaciji i njeno djelovanje kroz projekte. Cilj prezentacije je bio da se kod djece osnovnog školskog uzrasta unaprijedi i obogati znanje o humanitarnom djelovanju prije svega kroz volonterizam. Govoreno je o značaju volonterizma za širu društvenu zajednicu, kako pronaći način da pomažemo drugima i drugačijim, onima kojima je pomoć najpotrebnija, kao i kako da se djeca već u ranom uzrastu uključe kao mladi volonteri i postanu dio Emmausovog tima. U narednom periodu ostvarena je saradnja i sa drugim osnovnim školama sa područja ovih Općina i kroz naše prezentacije nastojati ćemo da stvorimo što veću mrežu mladih volontera za ubuduće kako bi svi zajedno bili pokretači pozitivnih promjena u društvu.