fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Održane završne radionice u sklopu projekta “Stariji brat, starija sestra”

U toku prethodne sedmice u Srebrenici su održane završne radionice sa volonterima koji su se prijavili za učešće u mentorskom programu „ Stariji brat, starija sestra“ koji MFS-Emmaus implementira prvu godinu u saradnji sa Fondacijom za podršku i razvoj mentorskih programa „Stariji brat, Starija sestra“. Obuka se sastojala od 6 interaktivnih radionica čiji je cilj  povećanje kompetencija volontera koji će se družiti s djecom korisnicima usluga Udruženja. Cilj ovog projekta je socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške djeci kroz druženje sa volonterima.

Volonteri kod djece potiču i podržavaju  razvijanje dobrih socijalnih kontakata s vršnjacima i drugima kako bi se prevenirali negativni faktori razvoja i smanjila socijalna izolacija. Tokom druženja dijete razvija povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa volonterom /volonterkom koji za njega predstavlja pozitivan model ponašanja.

 

Ukupno 13 volontera je prošlo uvodnu obuku te će nakon završene edukacije  volontera učestvovati u realizaciji projekta i dobiti priliku da kroz prijateljski odnos pomognu djetetu pri usvajanju socijalno prihvatljivog ponašanja, moralnih i kulturnih vrijednosti  kao i životnih vještina neophodnih za samostalan život u zajednici.