fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Otvorena ambulanta u Potočarima i postavljen kamen temeljac za izgradnju Centra za stara lica

 

Danas je u Potočarima uz prisustvo brojnih gostiju, donatora i prijatelja MFS-EMMAUS svečano otvorio novoizgrađenu ambulantu i položio kamen temeljac za izgradnju Centra za stara lica.

Presjecanju vrpce prisustvovali su načelnik općine Srebrenica gospodin Mladen Grujičić, Begija Smajić – poslanica skupštine RS, direktor MFS-EMMAUS-a Hamzalija Okanović, te direktorica „Dobrotvorne Fondacije La Terra Nostra“ Alma Palo-Aličehić koja je za opremanje ambulante uručila ček u vrijednosti od 30.000 KM.

„Zaista ovo je jedna od najboljih ideja koja se realizuje na prostorima Srebrenice ovaj objekat će u velikoj mjeri doprinijeti da život građana Srebrenice bude bolji kroz usluge zdravstvene zaštite posebno onima koji žive u udaljenim područjima te starim i iznemoglim osobama. Vjerujem da je ovo najbolji potez do sada kada je u pitanju Srebrenica, a Opština se zahvaljuje MFS-EMAMUS-u i obećava svoju podršku i u ovom i u svim drugim projektima koji su za dobrobit građana Srebrenice.“ – istakao je načelnik Grujičić.

MFS-EMMAUS je tokom svog dugogodišnjeg rada i djelovanja na području Srebrenice, prepoznao različite potrebe povratnika i kroz projektne aktivnosti nastojao odgovoriti njihovim potrebama, u cilju poboljšanja uslova i standarda povratničke populacije. Prepoznata je i potreba za unapređenjem kvalitete zdravstvenih usluga i rješavanja poteškoća sa kojima se susreću građani kada su u pitanju specijalistički pregledi.

Povratničke porodice često žive daleko od zdravstvenih i obrazovnih institucija. Udaljenost rubnih mjesta, loša putna infrastruktura, nedostupnost zdravstvenih usluga dodatno doprinose lošem zdravstvenom stanju.

U vezi sa navedenim, MFS-EMMAUS je odlučio krenuti u projekat izgradnje ambulante, koja bi bila dostupna za stanovništvo sa područja Srebrenice, ali i okolnih mjesta.

“Kako se radi o projektu koji je od velike važnosti za povratnike na području Srebrenice, a MFS-EMMAUS nije posjedovao vlastita sredstva kojim bi izgradio ambulantu, odlučili smo da pronađemo donatore koje bi pomogli u izgradnji i opremanju objekta. Pristupili smo prikupljanju potrebne dokumentacije za izgradnju i kupovinu zemljišta, nedaleko od Ureda  u Potočarima gdje se nalazi i Internatski smještaj za djecu i drugi sadržaji, te izvršili kupovinu zemljišta i izradu potrebne dokumentacije. Kamen temeljac za izgradnju ambulante postavljen je 12. juna 2018. godine a donator je Sharjah Charity International iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukupan iznos za opremanje ambulante sa svom potrebnom opremom iznosio je  117.461,81 KM. Prostorija za stomatologa sa pratećom opremom je obezbijeđana od strane “Stichting 4WD Supporting Bosnia” a u toku je i nabavka ostale stručne opreme koja nedostaje.”

Ambulanta se sastoji od: prostorija za intervencije, prostorija za doktora opšte prakse, prostorija za stomatologa, prostorija za osoblje, prostorija za deponovanje lijekova, prostorija za ginekologa, 4 toaleta, čekaonice, garderobera i kartoteke.

Izgradnjom i osposobljavanjem ambulante, omogućiti će se usluge za veliki broj povratnika, edukacije o važnosti brige o zdravlju i poduzimanju preventivnih mjera u cilju zaštite zdravlja, te osigurati besplatne usluge za sve stanovnike Srebrenice i okoline. Dostupnost besplatnih specijalističkih pregleda u sklopu ambulante će rasteretiti bolnice, a time će se omogućiti brže reagovanje pacijenata sa ozbiljnim zdravstvenim smetnjama.

Danas je položen  i kamen temeljac za izgradnju Centra za stara lica koji će biti od velike koristi za osobe treće životne dobi koje žive same u udaljenim područjima Srebrenice, za stare i iznemogle osobe koje trebaju dodatnu brigu i njegu a takvih je zaista mnogo na području Srebrenice. Ovo će biti prvi centar ovakvog tipa na području Srebrenice a i šire, što dodatno ističe važnost projekta.

Kako bi se ponudila adekvatna njega i podrška za buduće korisnike Centra u planu je da se cjelokupna gradnja prilagodi starosnoj dobi uključujući socijalnu i profesionalnu podršku 24 sata na dan  kao i sve medicinske usluge u novootvorenoj ambulanti koja će biti sastavni sio kompleksa Centar za stara lica.

Kompleks će sadržavati jedan veliki objekat sa jednosobnim apartmanima, objekat za lica sa invaliditetom, restoran sa kuhinjom i upravom, 8 kuća, objekat za kreativne radionice te ostale popratne objekte.

Izgradnju centra podržao je dugogodišnji donator organizacija PROPLAN  iz Holandije na čelu sa gospodinom Wilemom Pronkom koji ujedno već treću godinu finansira i naš projekat “Ljubav za majke Srebrenice” čije će korisnice biti uključene u sve vidove zaštite i usluga koje će pružati ovaj Centar.