fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

POTPISAN PROTOKOL ZA SMJEŠTAJ POSEBNIH GRUPA TRAŽILACA AZILA U MFS-EMMAUS-ov PRIHVATNI CENTAR

Danas je u hotelu Kostelski buk u Bihaću završena dvodnevna konferencija o godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koja je gotovo u potpunosti posvećena stanju prava ilegalnih migranata koji su tema broj jedan u BiH te kao takva potiskuje sva druga važna pitanja u ovoj zemlji.

Konferenciju organizuje Misija OSCE u Bosni i Hercegovini 23. i 24. maja, 2018. godine. Ispred Međunarodnog foruma Solidarnosti – EMMAUS na konferenciji je učestvovala gđa Amela Efendić, stručni savjetnik MFS-EMMAUS Ureda u Sarajevu i menadžer Europskog resursnog centra za prevenciju trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije te SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja online – Sigurno dijete.

Nakon diskusije o napretku u realizaciji zaključaka s prethodnih konferencija, kao i o trenutnom stanju prihvata izbjeglica i migranata u BiH, predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine (G-din Dragan Mektić), Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS (G-đa Amela Efendić) i Visokog komeserijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice – UNHCR u Bosni i Hercegovini (G-đa Anne-Christine Eriksson) su potpisali “Protokol za smještaj ranjivih tražioca azila u Prihvatni centar MFS-EMMAUS-a”. 

Za potrebe ovog Protokola korisnicima se smatraju ranjivi tražioci azila koji spadaju u sljedeće kategorije (jednu ili više njih): djeca u pratnji jednog ili oba roditelja, drugih članova porodice ili staratelja, djeca bez pratnje ili razdvojena djeca, starije i nemoćne osobe, bolesne osobe, osobe sa invaliditetom, trudnice, dojilje, roditelji sa maloljetnom djecom, osobe sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, žrtve mučenja i traume, silovanja ili drugih psiholoških, fizičkih i seksualnih nasilja.

Ovim Protokolom osigurava se smještaj i zbrinjavanje za do 100 migranata – ranjivih tražioca azila u narednom periodu, koji obuhvata ishranu (tri obroka dnevno u skladu sa propisanim nutritivnim vrijednostima), higijenske potrepštine, odjeću, obuću i primarnu medicinsku njegu i zaštitu, sukladno domaćim zakonima i međunarodnom humanitarnom pravu.

MFS-EMMAUS je prepoznati partner državnih institucija u Akcionom planu za potrebe osiguranja smještajnih kapaciteta za ranjive kategorije i ostale migrante te je kao takav preporuka od strane UN-a. Migrantima trebaju bolja hrana, smještaj, zdravstvene usluge te tretman u medijima kako ne bi došlo do diskriminacije i ksenofobije.