fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Potpisivanje Protokola o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju

Polazeći od činjenice da je prevencija nasilja nad djecom od općeg društvenog interesa i najbolji način zaštite svakog djeteta te da je svaki oblik nasilja za djecu ponižavajući, imajući u vidu posljedice koje svaki oblik nasilja nad djecom ostavlja na rast, razvoj i odrastanje djeteta. U cilju unaprijeđenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Centar za sigurni internet – Hotline u BiH, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS, i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalna uprava policije danas su potpisali protokol o saradnji u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju.

 

 

Osnovna svrha potpisivanja ovog Protokola je unapređenje društvene brige za dijete i njegovu zaštitu i obezbjeđivanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika nasilja ili zlostavljanja, na način da se osigura adekvatna i blagovremena reakcija nadležnih institucija i službi.

 

 

Predmet ovog Protokola o saradnji je regulisanje međusobnih odnosa te odgovornosti i procedura postupanja između Federalne uprave policije i Centra za sigurni internet u zaprimanju, analizi sadržaja i dostavi po prijavi utvrđenih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece online Federalnoj upravi policije na dalje postupanje, kao i međusobna suradnja na zaštiti djece i omladine u digitalnom okruženju.

Sporazum su potpisali v.d. direktor Federalne uprave policije, Ensad Korman i Šefica ureda/menadžerica Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini, Amela Efendić.