fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

SPRJEČAVANJA NASILJA NAD DJECOM U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Sigurno djetinjstvo

Tokom 2022. godine Centar za sigurni internet kojim rukovodi MFS-EMMAUS kontinuirano je radio na edukaciji različitih ciljnih skupina koje su bile obuhvaćne projektom “Prevencija nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini”. S tim u vezi, organizovano je preko 56 radionica gdje smo imali 2315 edukovanih osoba, uključujući nastavno osoblje, odgajatelje, roditelje, djecu i druge profesionalce koji su direktno uključeni u rad sa djecom.

 

 

Jedna od poruka koje smo dobili nakon realizovane
radionice:
“Nakon prezentovanog postala sam svjesnija
opasnosti koje okružuju našu djecu, te
vršnjačkog nasilja koje ne smijemo
nikako ignorisati.”

 

Ono što je veoma važno spomenuti jeste da je Centar za sigurni internet u 2022. godini, pored već planiranih aktivnosti i radionica, imao veliki broj upita i molbi od strane škola za organizovanjem dodatnih radionica za nastavno osoblje i djecu/ mlade u istim. Možemo reći da je važnost prevencije itekako prepoznata kada govorimo o borbi protiv sprječavanja nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

 

Jedna od realizovanih aktivnosti bila je i obilježavanje Dana sigurnijeg interneta gdje smo 08.02.2022. godine organizovali online kviz u kojem je učešće uzelo 15.602 učesnika.

 

U oktobru 2022. godine Centar za sigurni internet izvršio je distribuciju promotivnih materijala/ postera i smjernica za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u digitalnom okruženju prema svim Ministarstvima obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, te su isti materijale proslijedili prema svim školama u sklopu njihove nadležnosti.

 


U ovom periodu, Centar za sigurni internet pružao je kontinuiranu pomoć i podršku putem:


• linije za podršku 0800 22 323 i
• linije za prijavljivanje neprimjerenog sadržaja.