JEZIK
 • Bosanski
 • English
Pretraga za:

SPRJEČAVANJA NASILJA NAD DJECOM U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Centar za sigurni internet je u toku 2021. godine odigrao je veoma važnu ulogu u podizanju svijesti o prevenciji nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, pogotovo u uvjetima pandemije COVID-19, kroz promociju video klipova i drugih sadržaja, koji su namjenski izrađeni (posteri, postovi na društvenim medijima i sl.). Izrađena je i publikacija „Suzbijanje iskorištavanja djece u digitalnom okruženju“- zakonodavni okvir i pregled najvažnijih pojmova koja je distribuirana svim partnerima. Publikacija će profesionalcima i onima koji rade u lancu zaštite djece u digitalnom okruženju dati pojašnjenja i ukazati na domaće i međunarodne zakone i deklaracije kojima se obrađuje tematika nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

 

MFS-EMMAUS je 9. februara 2020. godine obilježio 18. Dan sigurnijeg interneta (SID) s temom “Zajedno za bolji internet”. Dan sigurnijeg interneta jedan od najvažnijih dana u kalendaru informacijske sigurnosti, a obilježava se svake godine, na drugi dan druge sedmice drugog mjeseca milioni ljudi širom svijeta udruže se kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na Internetu. Centar za sigurni internet imao je online kviz u kojem su učenice i učenici odgovarali na pitanja o zaštiti ličnih podataka na internetu i sigurnosti u digitalnom okruženju. Online kvizu pristupilo je 13.942 djece iz cijele zemlje, gdje je 8.650 učesnika (62%) postiglo 80% ili više tačnih odgovora, a povodom čega je registrovano 25 medijskih izvještaja.

 

Tokom 2021. godine Centar za sigurni internet je organizovao online video takmičenje u sklopu kojeg su djeca slala videa sa situacijama u kojima su se našli tokom pandemije COVID-19. Videa su bila dosta kreativna, a najboljim su dodijeljene nagrade (Go-Pro kamera, tablet, mobitel i sl.). Kroz Centar za sigurni internet 2021.godini:

 • putem SOS linije za prijavljivanje
  neprimjerenog sadržaja
  zaprimljeno je 3.011
  prijava (svaka prijava je
  proslijeđena na postupanje
  nadležnim agencijama za
  provođenje zakona).
 • putem linije za podršku
  0800 22 323 pruženi je savjetodavna podrška
  za preko 50 osoba.

 

U cilju sprečavanja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju i obezbjeđivanja informacija i alata za sigurno i odgovorno korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 2018. godine uspostavljen je Centar za sigurni internet (CSI) u Bosni i Hercegovini. Centar za sigurni internet čine: Informativni centar, Helpline, Hotline (član međunarodne mreže INHOPE).