JEZIK
  • Bosanski
  • English

DNEVNI CENTRI ZA DJECU I MLADE

Igrajmo se sa svrhom

DNEVNI CENTAR ZA DJECU U POTOČARIMA

Uz podršku IN Fondacije- fondacija  za socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH,  u septembru 2013. godine  pokrenut je projekat Dnevni centar za djecu i mlade u Potočarima.

Dnevni centar za djecu iz lokalne zajednice predstavlja mjesto gdje mogu učiti kroz igru, otkrivati svijet i upoznavati nove prijatelje. To je mjesto gdje mogu pojesti užinu i popiti čaj uz druženje sa vršnjacima i osobljem Dnevnog centra. 

U okviru Dnevnog centra realizuju se različiti aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i interesovanju djece. Neke od aktivnosti su: pomoć pri izradi domaće zadaće kao svakodnevna aktivnost, kreativne i edukativne radionice, sportsko-rekreativne aktivnosti, ritmičko-muzičke radionice, informatičke radionice i individualni rad sa djecom. Također djeca mogu pohađati kurseve engleskog i njemačkog jezika.

Planom i programom rada Dnevnog centra predviđeni su i izleti za djecu. Pored navedenih aktivnosti, a povodom obilježavanja značajnih datuma organizuju se različiti kulturni i zabavni javni događaji. Jedna od aktivnosti  jeste i direktan rad u lokalnoj zajednici u okviru koje se jednom sedmično realizuju radionice sa djecom predškolskog i nižeg školskog uzrasta, a jednom mjesečno se organizuju i radionice za roditelje.

Aktivnosti direktnog rada u lokalnoj zajednici su prvenstveno vezane za rad u ruralnim područjima opštine Srebrenica. Jedna od aktivnosti Dnevnog centra jeste i profesionalna orijentacija za učenike završnih razreda osnovne škole koja se realizuje u saradnji sa Prvom osnovnom školom Srebrenica.

Uz pomoć osoblja  Dnevnog centra mališani su sve planirane i realizirane aktivnosti objavili u svom časopisu ”Glas djece Srebrenice” gdje je prikazan sav njihov trud i rad. Kroz niz struktuiranih aktivnosti u okviru Dnevnog centra koje su usmjerene ka razvitku praktičnih vještina potrebnih za svakodnevni život, podstiče se razvoj dječije samostalnosti i unapređuju socijalne, kognitivne i fizičke vještine.

Ideja projekta Dnevnog centra nastavlja da živi sa planom boljeg i naprednijeg rada sa djecom i mladima Srebrenice.

 

Dnevni centar za djecu u Potočarima

DSC_1139 (Medium)
DSC_1371 (Medium)
DSC_1185 (Medium)
DSC_1161 (Medium)
DSC_1310 (Medium)
DSC_1249 (Medium)
DSC_1272 (Medium)
DSC_1302 (Medium)
DSC_1243 (Medium)
DSC_1177 (Medium)
DSC_1367 (Medium)
DSC_1282 (Medium)
175
160
DSC_1349 (Medium)
156
DSC00704 (Medium)
DSC00706 (Medium)
DSC00739 (Medium)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

 

DNEVNI CENTAR ZA DJECU U ZVORNIKU

Dnevni centar za djecu u Zvorniku koji pruža sadržajan boravak uz aktivnosti edukativno-zabavnog karaktera za djecu iz lokalne zajednice, počeo je sa radom u septembru 2015. godine.

Aktivnosti u Dnevnom centru imaju za cilj razvijanje i usavršavanje kreativnih, komunikacijskih i socijalnih vještina. Sve to se realizuje putem edukativne, kreativne, likovno-literarne i muzičko-ritmičke  radionice. Neizostavan dio su i sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti, te individualni i grupni rad sa djecom.

Jedan od posebnih zadataka je učiniti djeci boravak prijatnim, posvetiti im pažnju te programske sadržaje prilagoditi interesima i uzrastu djece. Boravak u Dnevnom centru je prilika za učenje i razvijanje životnih vještina, koju redovno koristi oko 60-ero djece, u terminu od 10h do 14h.

 

Dnevni centar za djecu u Zvorniku

DSC_0884 (Medium)
39453146_954429021427293_5351378969910312960_n
DSC_0793 (Medium)
DSC_0802 (Medium)
DSC_0834 (Medium)
DSC_0810 (Medium)
DSC_0901 (Medium)
logoped 2
DSC_0968 (Medium)
DSC_0839 (Medium)
DSC_0896 (Medium)
DSC_0961 (Medium)
28783453_10210146238805609_3151735877563056128_o
39234803_262800767886211_1676916358056509440_n
39403785_306207656807443_6622533545422225408_n
46454418_1012578138945714_2022143376882663424_n
Capture5
17016516_10212875098462234_1970669219_o
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

DNEVNI CENTAR ZA DJECU U DOBOJU

U maju 2017.godine počeo je sa radom MFS – EMMAUS-ov Dnevni centar za djecu u Doboju.

Naš Dnevni centar ima za cilj kreativno osmišljavanje slobodnog vremena i podsticanje djece predškolske i školske dobi na druženje i igru, uzrasta od 4 do 12 godina, a trenutno usluge Centra svakodnevno koristi 25 djece.

Jedan od slogana našeg Dnevnog centra je IGRAJMO SE SA SVRHOM, što znači da edukativnim i kreativnim sadržajem želimo uticati na sticanje znanja kroz igru. Vizija i cilj su nam podsticanje i učenje moralnih vrijednosti kao što su ljubav, porodica, nesebičnost, iskrenost i prijateljstvo, razvijanje stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti, zalaganje za kulturni i duhovni razvoj, te podsticanje i oraganiziranje akcija i aktivnosti sa djecom i za djecu, na temelju njihovih želja i interesa.

 

Aktivnosti koje nudi naš Dnevni centar obuhvataju:

– edukativno-kreativne radionice
– likovne-literarne                           
– muzičko-ritmičke radionice
– sportsko-rekreativne aktivnosti
– kulturno-zabavne aktivnosti
– induvidualni i grupni rad sa djecom
– pomoć pri izradi domaćih zadataka

 

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka

1542001100085746

Devizni račun:

SWIFT: UPBKBA 22

IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka

3383002250449586

Devizni račun:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3389104805723482