JEZIK
  • Bosanski
  • English

DNEVNI CENTRI ZA DJECU I MLADE

Igrajmo se sa svrhom

DNEVNI CENTAR ZA DJECU U POTOČARIMA

Uz podršku IN Fondacije- fondacija  za socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH,  u septembru 2013. godine  pokrenut je projekat Dnevni centar za djecu i mlade u Potočarima.

Dnevni centar za djecu iz lokalne zajednice predstavlja mjesto gdje mogu učiti kroz igru, otkrivati svijet i upoznavati nove prijatelje. To je mjesto gdje mogu pojesti užinu i popiti čaj uz druženje sa vršnjacima i osobljem Dnevnog centra. 

U okviru Dnevnog centra realizuju se različiti aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i interesovanju djece. Neke od aktivnosti su: pomoć pri izradi domaće zadaće kao svakodnevna aktivnost, kreativne i edukativne radionice, sportsko-rekreativne aktivnosti, ritmičko-muzičke radionice, informatičke radionice i individualni rad sa djecom. Također djeca mogu pohađati kurseve engleskog i njemačkog jezika.

Planom i programom rada Dnevnog centra predviđeni su i izleti za djecu. Pored navedenih aktivnosti, a povodom obilježavanja značajnih datuma organizuju se različiti kulturni i zabavni javni događaji. Jedna od aktivnosti  jeste i direktan rad u lokalnoj zajednici u okviru koje se jednom sedmično realizuju radionice sa djecom predškolskog i nižeg školskog uzrasta, a jednom mjesečno se organizuju i radionice za roditelje.

Aktivnosti direktnog rada u lokalnoj zajednici su prvenstveno vezane za rad u ruralnim područjima opštine Srebrenica. Jedna od aktivnosti Dnevnog centra jeste i profesionalna orijentacija za učenike završnih razreda osnovne škole koja se realizuje u saradnji sa Prvom osnovnom školom Srebrenica.

Uz pomoć osoblja  Dnevnog centra mališani su sve planirane i realizirane aktivnosti objavili u svom časopisu ”Glas djece Srebrenice” gdje je prikazan sav njihov trud i rad. Kroz niz struktuiranih aktivnosti u okviru Dnevnog centra koje su usmjerene ka razvitku praktičnih vještina potrebnih za svakodnevni život, podstiče se razvoj dječije samostalnosti i unapređuju socijalne, kognitivne i fizičke vještine.

Ideja projekta Dnevnog centra nastavlja da živi sa planom boljeg i naprednijeg rada sa djecom i mladima Srebrenice.

 

Dnevni centar za djecu u Potočarima

 

 

DNEVNI CENTAR ZA DJECU U ZVORNIKU

Dnevni centar za djecu u Zvorniku koji pruža sadržajan boravak uz aktivnosti edukativno-zabavnog karaktera za djecu iz lokalne zajednice, počeo je sa radom u septembru 2015. godine.

Aktivnosti u Dnevnom centru imaju za cilj razvijanje i usavršavanje kreativnih, komunikacijskih i socijalnih vještina. Sve to se realizuje putem edukativne, kreativne, likovno-literarne i muzičko-ritmičke  radionice. Neizostavan dio su i sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti, te individualni i grupni rad sa djecom.

Jedan od posebnih zadataka je učiniti djeci boravak prijatnim, posvetiti im pažnju te programske sadržaje prilagoditi interesima i uzrastu djece. Boravak u Dnevnom centru je prilika za učenje i razvijanje životnih vještina, koju redovno koristi oko 60-ero djece, u terminu od 10h do 14h.

 

Dnevni centar za djecu u Zvorniku

 

DNEVNI CENTAR ZA DJECU U DOBOJU

U maju 2017.godine počeo je sa radom MFS – EMMAUS-ov Dnevni centar za djecu u Doboju.

Naš Dnevni centar ima za cilj kreativno osmišljavanje slobodnog vremena i podsticanje djece predškolske i školske dobi na druženje i igru, uzrasta od 4 do 12 godina, a trenutno usluge Centra svakodnevno koristi 25 djece.

Jedan od slogana našeg Dnevnog centra je IGRAJMO SE SA SVRHOM, što znači da edukativnim i kreativnim sadržajem želimo uticati na sticanje znanja kroz igru. Vizija i cilj su nam podsticanje i učenje moralnih vrijednosti kao što su ljubav, porodica, nesebičnost, iskrenost i prijateljstvo, razvijanje stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti, zalaganje za kulturni i duhovni razvoj, te podsticanje i oraganiziranje akcija i aktivnosti sa djecom i za djecu, na temelju njihovih želja i interesa.

 

Aktivnosti koje nudi naš Dnevni centar obuhvataju:

– edukativno-kreativne radionice
– likovne-literarne                           
– muzičko-ritmičke radionice
– sportsko-rekreativne aktivnosti
– kulturno-zabavne aktivnosti
– induvidualni i grupni rad sa djecom
– pomoć pri izradi domaćih zadataka

 

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka

1542001100085746

Devizni račun:

SWIFT: UPBKBA 22

IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka

3383002250449586

Devizni račun:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3389104805723482