JEZIK
  • Bosanski
  • English

POMOĆ MIGRANTIMA

Gradimo mostove, ne zidove!

Donirajte za ovaj projekat putem WSPay

U saradnji sa zajednicom Comunita’ Emmaus Villafranca i One Bridge to Idomeni – grupe volontera iz Verone pomagali smo migrante u Beogradu.

Hangari koji su se nalazili u centru Beograda iza stare željezničke stanice bili su privremeni dom za izbjeglice iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Sirije,  Azerbejdžana i Somalije, među kojima su uglavnom bili mladi ljudi do 30 godina a među njima i djeca do 10 godina. Bolesni, iznemogli i gladni mjesecima su spavali na hladnom betonu bez struje i vode. Nekoliko volontera i uposlenika MFS-EMMAUS-a boravili su u Beogradu mjesecima kako bi svako jutro obezbijedili obrok za 850 izbjeglica. Od ovih ljudi, blokiranih na daljem putovanju ka zapadnoj Evropi, svi su digli ruke a njihovo improvizovano sklonište na željezničkoj stanici je porušeno. Veliki broj njih je premješten u različitim kolektivnim centrima u Srbiji dok su ostali pronašli svoja skloništa na drugim mjestima i drugim državama.

 

 

Veliki priliv migranata u BiH desio se početkom 2017. godine kada je MFS-EMMAUS

ponovo među prvima pružio pomoć ovim ljudima

 

Najveći broj migranata bio je u Sarajevu i Velikoj Kladuši, među njima je bio veliki broj porodica sa djecom koji su spavali na ulicama, parkovima u improvizovanim skloništima i sl.

Kakao bi im barem malo olakšao boravak MFS-EMMAUS je pokrenuo akciju prikupljanja donacija u težnji da ovim ljudima obezbijedi barem jedan obrok dnevno. Najpotrebnija pomoć je bila u hrani i higijeni pa su uposlenici MFS-EMMAUS-a i volonteri nastavili sa podjelom toplih i suhih obroka, lične higijene i voća za sve, te pružanja ljekarske pomoći. Uključeni su i građani, iznalazili su se privremeni smještaji.

Na samom početku svakodnevno se dijelilo 600 obroka u Sarajevu, u Velikoj Kladuši je instalirana je mobilna kuhinja gdje je dnevno spremano 300 obroka.

Veliki broj migranata koji je boravio u parku preko puta Vijećnice u Sarajevu izmješten je u izbjegličko naselje Salakovac. Po njihovom odlasku ispratili smo ih sa 300 lunch paketa.

Slično stanje je i sa migrantima u Velikoj Kladuši. Oni su iz gradskog parka izmješteni na lokaciju van grada u Trnovima gdje su boravili u šatorima pod otvorenim nebom.  Pored 300 obroka koje smo dijelili ujutro uveli smo još 300 obroka kao kasni ručak.

Pored toga distribuirana je im je zimska odjeća i obuća, deke, prehrambeni paketi čak i poslije njihovog izmještanja iz kampa.

 

Donirajte za ovaj projekat putem WSPay

Only one donation form per page allowed