JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

POMOĆ MIGRANTIMA

Gradimo mostove, ne zidove!

U skladu sa potrebama i intenziviranim dolaskom migranata i izbjeglica na prostor Bosne i Hercegovine, MFS-EMMAUS je otvorio Dnevni centar u Tuzli na novoj lokaciji, sa većom površinom i mogućnošću ispunjavanja različitih potreba korisnika koji prolaze kroz našu državu. U sklopu Dnevnog centra u Tuzli migranti i izbjeglice mogu dobiti topli obrok, popiti kafu ili čaj, napuniti svoje telefone, oprati veš, dobiti odjeću ili obuću u zavisnosti od svojih potreba. Također, korisnici imaju mogućnosti za obavljanje sportskih i rekreativnih aktivnosti, radionice psiho-socijalne podrške, radionice o upoznavanjima prava u postupku dobijanja azila. U toku 2021. godine pojačan je broj dolazaka maloljetnika bez pratnje. Migranti i izbjeglice koji dolaze na prostor Tuzle najčešće se zadržavaju kraći vremenski period, a potom nastavljaju svoj put prema drugim gradovima. Uvidjevši potrebe na terenu, početak 2021. godine bio nam je obilježen čestim posjetama Bihaću i Velikoj Kladuši, naročito radi velikog broja migranata i izbjeglica koji su boravili izvan kampova, a koji su bili u stanju potrebe i opasnosti od mogućih gubitaka života, s obzirom da se radilo o zimskom periodu. Shodno potrebama, na prostoru opštine Velika Kladuša otvorili smo „Dnevni centar za osobe u potrebi“ u kojem migranti i izbjeglice mogu dobiti identične usluge kao i u Dnevnom centru koji djeluje u Tuzli.

 

S obzirom na prisustvo velikog broja porodica sa malodobnom djecom, u sklopu Dnevnog centra oformljen je i kutak za djecu, u kojem se djeca mogu igrati i zabavljati, dok čekaju red na tuširanje. U periodu od sedam mjeseci rada Dnevnog centra, odgovorili smo na potrebe 3.962 korisnika. Prisustvo velikog broja osoba u potrebi na prostoru Velike Kladuše, a naročito porodica sa malodobnom djecom, sa čestim molbama i potrebom za hranom, stvorilo je ideju o otvaranju kuhinje, koja je krenula sa radom u proteklih nekoliko mjeseci u kojoj se svakodnevno prave topli obroci, koji se distribuiraju na terenu. Zadovoljstvo naših korisnika otvaranjem dnevnih centara i kuhinje, ispunjavajući pri tome njihove osnovne potrebe koje su im u velikoj mjeri uskraćene, pokazatelj je da smo na pravom putu.