fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

PRIHVATNI CENTAR “DUJE”

Siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva - 470 korisnika

Prihvatni centar “Duje” kao jedan od prvih projekata MFS – EMMAUSA djeluje od 2004. godine i simbolizuje karakterističan prihvat različitih socio – zdravstvenih poteškoća ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine pod svoju zaštitu i njegu. 

Rad Centra je usmjeren na rehabilitaciju i resocijalizaciju, sa krajnjim ciljem reintegracije korisnika usluga u zajednici.

Sa gotovo popunjenim kapacitetima od pet stotina kreveta, jedini je centar ovog tipa na području tuzlanskog kantona, pa i šire.

Korisnicima je, osim primarne medicinske usluge, potrebno razumijevanje i osjećajan pristup koji se kontinuirano unaprijeđuje na nivou prihvatljivih ljudskih očekivanja.

Trenutno se na smještaju u Prihvatnom centru „Duje“ nalazi 470 korisnika a u skladu sa propisanim međunarodnim standardima i normativima pružanje usluga se realizuje kroz sljedeće organizacione jedinice:


• Briga za stara i nemoćna lica
• Briga za lica sa duševnim smetnjama
• Briga za lica sa invaliditetom

 

 

Prema interesovanjima i mogućnostima korisnika isti se uključuju u aktivnosti u sklopu radno-okupacione terapije. Ovim se pokušava sačuvati samopouzdanje korisnika i osjećaj korisnosti u okruženju u kojem se trenutno nalaze.

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka
1542001100085746
Devizni račun:
SWIFT: UPBKBA 22
IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka
3383002250449586

SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem PayPal-a