JEZIK
  • Bosanski
  • English

PRIHVATNI CENTAR “DUJE”

Siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva

Prihvatni centar “Duje” djeluje od 2004. godine kao centar za zbrinjavanje i rehabilitaciju svih kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe i jedan je od najvećih projekata Udruženja “HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS”.

Rad Centra usmjeren je na rehabilitaciju, resocijalizaciju, sa krajnjim ciljem reintegracije korisnika usluga u zajednicu.

U Centru je smješteno oko 440 korisnika, različitih socio-zdravstvenih patologija sa područja cijele Bosne i Hercegovine, kojima se svakim danom pruža medicinska, edukacijsko – rehabilitacijska, odgojno – obrazovna pomoć, a sve to sa mnogo tolerancije, ljubavi i razumijevanja.

Centar se sastoji od sedam paviljona, sa sobama prilagođenim prema polu i kategoriji korisnika. Prema potrebama korisnici Centra imaju na raspolaganju zdravstvenu, socijalnu i defektološku službu, fizikalnu i radnookupacionu terapiju, stomatološku ordinaciju i ambulantu porodične medicine.

Korisnici usluga su: osobe treće životne dobi različitih kategorija i oboljenja, osobe sa intelektualnim i tjelesnim poteškoćama, nepokretne osobe sa kombinovanim smetnjama, beskućnici, mladi sa asocijalnim ponašanjem te mladi iz ugroženih/rizičnih grupa. U skladu sa propisanim međunarodnim standardima i normativima pružanje usluga se realizuje kroz četiri organizacione jedinice Prihvatnog centra:

  •  Centar za osobe treće životne dobi (gerontološki centar);
  •   Centar za lica sa duševnim smetnjama;
  •   Centar za lica sa invaliditetom i
  •   Centar za djecu i mlade.

 

Prihvatni centar Duje

DSC_0477 (Medium)
DSC_0556 (Medium)
svi korisnici (Large)
DSC_1372 (Medium)
DSC_1091 (Medium)
DSC_1075 (Medium)
MFS - EMMAUS Doboj Istok 36 (Medium)
DSC_1111 (Medium)
DSC_0741 (Large)
MFS - EMMAUS Doboj Istok 73 (Medium)
DSC_0615 (Medium)
DSC_0719 (Medium)
DSC_0709 (Medium)
DSC_0759 (Medium)
DSC_0684 (Medium)
DSC_0629 (Medium)
DSC_0634 (Medium)
DSC_0646 (Medium)
DSC_0767 (Large)
DSC_078811 (Large)
DSC_0600 (Medium)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

 

Velike doprinose radu centra daju i sami korisnici, koji u velikoj mjeri pružaju međusobne podrške i na osnovu svojih radnookupacionih terapija i zaduženja približavaju rutinu centra jednoj sveukupnoj porodičnoj atmosferi i harmoniji.

Na osnovu njihovog zalaganja znatan broj korisnika uključeno je u muzičke, dramske i literarne sekcije te u organizaciju i obilježavanje različitih manifestacija i praznika.

 

Svojim sadržajem Prihvatni centar Duje korisnicima osigurava bezbrižan i siguran boravak a vašom donacijom direktno pomažete naš rad i dajete nam podršku da korisnicima centra pružimo kvalitetnije uslove života.

 

 

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka
1542001100085746
Devizni račun:
SWIFT: UPBKBA 22
IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka
3383002250449586

SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem PayPal-a