JEZIK
  • Bosanski
  • English

PRIHVATNI CENTAR “DUJE”

Siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva

Donirajte za ovaj projekat putem WSPay

Prihvatni centar “Duje” djeluje od 2004. godine kao centar za zbrinjavanje i rehabilitaciju svih kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe i jedan je od najvećih projekata Udruženja “HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS”.

Rad Centra usmjeren je na rehabilitaciju, resocijalizaciju, sa krajnjim ciljem reintegracije korisnika usluga u zajednicu.

U Centru je smješteno oko 433 korisnika, različitih socio-zdravstvenih patologija sa područja cijele Bosne i Hercegovine, kojima se svakim danom pruža medicinska, edukacijsko – rehabilitacijska, odgojno – obrazovna pomoć, a sve to sa mnogo tolerancije, ljubavi i razumijevanja.

Centar se sastoji od sedam paviljona, sa sobama prilagođenim prema polu i kategoriji korisnika. Prema potrebama korisnici Centra imaju na raspolaganju zdravstvenu, socijalnu i defektološku službu, fizikalnu i radnookupacionu terapiju, stomatološku ordinaciju i ambulantu porodične medicine.

Korisnici usluga su: osobe treće životne dobi različitih kategorija i oboljenja, osobe sa intelektualnim i tjelesnim poteškoćama, nepokretne osobe sa kombinovanim smetnjama, beskućnici, mladi sa asocijalnim ponašanjem te mladi iz ugroženih/rizičnih grupa. U skladu sa propisanim međunarodnim standardima i normativima pružanje usluga se realizuje kroz četiri organizacione jedinice Prihvatnog centra:

  •  Centar za osobe treće životne dobi (gerontološki centar);
  •   Centar za lica sa duševnim smetnjama;
  •   Centar za lica sa invaliditetom 

 

Prihvatni centar Duje

 

 

Velike doprinose radu centra daju i sami korisnici, koji u velikoj mjeri pružaju međusobne podrške i na osnovu svojih radnookupacionih terapija i zaduženja približavaju rutinu centra jednoj sveukupnoj porodičnoj atmosferi i harmoniji.

Na osnovu njihovog zalaganja znatan broj korisnika uključeno je u muzičke, dramske i literarne sekcije te u organizaciju i obilježavanje različitih manifestacija i praznika.

 

Svojim sadržajem Prihvatni centar Duje korisnicima osigurava bezbrižan i siguran boravak a vašom donacijom direktno pomažete naš rad i dajete nam podršku da korisnicima centra pružimo kvalitetnije uslove života.

 

 

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka
1542001100085746
Devizni račun:
SWIFT: UPBKBA 22
IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka
3383002250449586

SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem PayPal-a