JEZIK
  • Bosanski
  • English

PRIHVATNI CENTAR “DUJE”

Siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva

Prihvatni centar “Duje” već osamnaest godina predstavlja siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva i jedan je od najvećih projekata MFS-EMMAUS-a. Tamo gdje se blago dodiruje planinski zrak vrletne Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi 430 korisnika različitih socio-zdravstvenih patologija sa područja cijele BiH, smještenih posredstvom nadležnih centara za socijalni rad.

Od početka 2021. godine u Prihvatni centar “Duje” smješteno je 77 novih korisnika. Nakon provedenog procesa rehabilitacije i resocijalizacije sa stručnim osobljem u protekloj godini u porodicu je vraćeno 14 korisnika. Broj korisnika je promjenjiv iz dana u dan, uzimajući u obzir prijem novih korisnika, iznenadne smrti, kao i povratka u porodicu.

 

Prihvatni centar “Duje” kontinuirano radi na modernizaciji smještajnih kapaciteta kao i poboljšanju uslova rada sa korisnicima. Zahvaljujući donatorima, nabavili smo dosta nove medicinske opreme i aparata, medicinskih pomogala i automatizovanih kreveta za korisnike. Reduciranim posjetama korisnicima i strogom pridržavanju svih mjera prevencije u zaštiti od virusa COVID-19, možemo se skromno pohvaliti da smo broj zaraženih sveli na jedan minimum, što je rijetkost u ustanovama ovog tipa sa ovolikim brojem korisnika.

 

Planirana izgradnja u Prihvatnom centru “Duje”

 

Izgradnja nove ambulante

 

MFS-EMMAUS provodi mnoge projekte u Prihvatnom centru “Duje”, a sa time nastoji modernizovati Centar, te ga približiti prepoznatljivim evropskim ustanovama za njegu i rehabilitaciju ugroženih kategorija društva. Planirana izgradnja moderne ambulante je od krucijalnog značaja, jer će time kvalitet pruženih usluga korisnicima podići na zavidan nivo.

 

Izgradnja centra za invalidne osobe

 

Preduslov za implementaciju različitih aktivnosti koje imaju kao konačan cilj povećanja kvalitete i raznolikosti usluga koje se pružaju osobama sa posebnim potrebama, jeste izgradnja posebnog i prilagođenog objekta za njihov smještaj u okviru Prihvatnog centra “Duje”. Trenutno je smješteno od 90 do 100 osoba sa posebnim potrebama (taj broj je promjenjiv). Izgradnjom objekta za smještaj osoba sa posebnim potrebama u kompleksu Prihvatnog centra “Duje” doprinjelo bi se poboljšanju uslova zbrinjavanja (prilagođene prostorije, prilagođene učionice, prostor za fizikalnu terapiju, kao i prostor za druge vidove specijalističke medicinske pomoći).

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka
1542001100085746
Devizni račun:
SWIFT: UPBKBA 22
IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka
3383002250449586

SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem PayPal-a