JEZIK
  • Bosanski
  • English

Naši projekti

Edukacija i izgradnja kapaciteta

Čitaj Više

Asistencija i zaštita ilegalnih migranata u BiH

Čitaj Više

IZDVOJENE HUMANITARNE AKCIJE

Čitaj Više

USLUGE U ZAJEDNICI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Čitaj Više

POMOĆ MIGRANTIMA

Čitaj Više

VOLONTERIZAM

Čitaj Više

STIPENDIRANJE DJECE U BURKINI FASO, AFRIKA

Čitaj Više

LJUBAV ZA MAJKE SREBRENICE

Čitaj Više

PRIHVATNI CENTAR “DUJE”

Čitaj Više

PROJEKAT SPONZORSTVA JETIMA – DJECE BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA

Čitaj Više

SPREČAVANJE NASILJA NAD DJECOM U BOSNI I HERCEGOVINI

Čitaj Više

SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA U BIH

Čitaj Više

DNEVNI CENTRI ZA DJECU I MLADE

Čitaj Više

INTERNATSKI SMJEŠTAJ ZA DJECU U POTOČARIMA, SREBRENICA

Čitaj Više

REPREZENTACIJA BESKUĆNIKA BIH

Čitaj Više

NARODNA KUHINJA U DOBOJU

Čitaj Više

SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DJECE POSREDSTVOM INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Čitaj Više

JEDAN OBROK DNEVNO

Čitaj Više

CENTAR ZA DJECU I MLADE

Čitaj Više

DISTRIBUCIJA HUMANITARNE POMOĆI

Čitaj Više