JEZIK
  • Bosanski
  • English

Naši projekti

Pomoć migrantima

Čitaj Više

VOLONTERIZAM

Čitaj Više

Stipendiranje djece u Burkini Faso, Afrika

Čitaj Više

Ljubav za majke Srebrenice

Čitaj Više

Prihvatni centar “Duje”

Čitaj Više

Projekat sponzorstva jetima – djece bez jednog ili oba roditelja

Čitaj Više

Sprečavanje nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

Čitaj Više

Sprečavanje trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH

Čitaj Više

Dnevni centri za djecu i mlade

Čitaj Više

Internatski smještaj za djecu u Potočarima, Srebrenica

Čitaj Više

Reprezentacija beskućnika BiH

Čitaj Više

Narodna kuhinja u Doboju

Čitaj Više

Sprečavanje zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Čitaj Više

Jedan obrok dnevno

Čitaj Više

Centar za djecu i mlade

Čitaj Više

Usluge u zajednici za osobe treće životne dobi

Čitaj Više

Distribucija humanitarne pomoći

Čitaj Više